Videa

Ukázky vlastností a aplikace materiálu

Paropropustnost

Nehořlavost

Videomanuál- práce s materiálem ThermoUM

Voděodolnost