ThermoUM – Manuál pro ruční zpracování a nanášení

Nářadí pro aplikaci omítek:

 • Míchací plastová nádoba o objemu minimálně 65 litrů
 • Elektrické míchadlo na omítkoviny, cca 500 otáček za minutu, nebo míchačka s nuceným oběhem (např. Filamos řady M)
 • Ocelové nerez hladítko a zednická lžíce
 • Plastové hladítko, molitanové hladítko (tvrdší)
 • Zednická lať a vodováha

Zpracování omítkové směsi:

Dodržování následující bodů je velmi důležité pro kvalitu omítky a její zpracovatelnost. Striktně dodržujte:

 • míchání vždy jen celého balení
 • postup míchání omítky, který je uveden na obalu
 • určenou dávku vody, která se může měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách
 • dobu míchání 5 – 7 minut
 • dobu odležení 5 minut
 • následné promíchání po dobu 1 minuty

Natahování omítek:

 • nejprve natáhněte vrstvu cca 5 – 8 mm
 • po cca 4 – 6 hod natáhněte další vrstvu o tloušťce 15–20 mm
 • omítky strhávejte omítkářskou latí
 • poslední, finální vrstvu omítky natáhněte v tloušťce cca 5 – 8 mm a zatočte ji hladítkem – tuto operaci je nutno provádět vždy na celé stěně naráz (od rohu k rohu), aby nedocházelo k napojování na již zavadlou omítku, tedy stejný postup jako při natahování pastových omítek např. na zateplovací systém.

Pro aplikaci našich omítek doporučujeme používat rohovníky a omítky natahovat po osazení omítníků. Omítníky plastové je možno ponechat v omítce a v závěrečné operaci přetáhnout omítkou v tloušťce min. 6 mm. Pokud použijete omítníky, které budete odstraňovat, nezapomeňte důkladně vyplnit spáry po omítnících, jinak hrozí nebezpečí vzniku trhlinek. Pro kvalitní provedení omítkového systému lze s výhodou použít různé systémové prvky, vyráběné pro KZS (zakládací lišty, okenní profily, dilatační lišty, ukončovací lišty atp.). Vždy mějte na paměti, že napojení omítek Satsys na jiné materiály (plast, kov, dřevo) je nutno oddilatovat minimálně spárou vyplněnou PU tmelem, lépe však expanzními pásky.

Pokud se bude povrch omítky Satsys upravovat fasádním barevným nátěrem, naši obchodní zástupci Vám doporučí vhodný nátěr, který nezhorší funkční vlastnosti omítek, tedy hlavně difuzní odpor. Doporučujeme především nátěrové hmoty na bázi silikátu nebo silikonové, pro památkové objekty i vápenné. Omítku je možno natírat již po 48 hodinách!