ThermoSAN – Strojní nanášení

Pro strojní aplikaci naše společnost doporučuje následující přístroje:

  • DUO MIX 2000
  • DUO MIX PLUS

K zapojení přístroje je nutné mít elektrické připojení 380 W, vodovodní přípojku o průměru ¾ coulu a minimální tlak vody musí být 2 bary. Pro optimální nastavení přístroje byly provedeny 3 zkoušky. Tyto zkoušky byly provedeny s tryskou o průměru 14 mm, a hadicí o délce 10 m a průměru 25 mm.

Vzhledem ke speciálním vlastnostem našich omítek je nutné k přístroji připojit následující příslušenství:

  • šnekové čerpadlo D8/ 1,5
  • domíchávač ROTOMIX

Pro omítku ThermoSAN  je nutné na přístroji nastavit nanášecí tlak 10 bar a průtok vody 650 litrů za hodinu díky nižší objemové hmotnosti.

Naše zkoušky byly prováděny uvnitř budovy při teplotě 20°C. Nastavení je nutné vždy přizpůsobit okolním podmínkám (práce na přímém slunci, práce v jiné výšce, než se nachází přístroj…).

Pro detailnější informace o používání a nastavení přístrojů DUO MIX 2000 A DUO MIX PLUS je nutné prostudovat návod k použití. Jestliže návod neobdržíte při zapůjčení přístroje, můžeme Vám ho na požádání zaslat v elektronické podobě.