SanaMalt – Manuál pro ruční zpracování a nanášení

  1. K namíchání směsi použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008.
  2. Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru c ca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, t j. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, aby vznikla vláčná, snadno aplikovatelná malta. Míchání je velmi důležitou fází použití sanačních omítek. V případě míchání malty v běžné spádové míchačce je nezbytné směs ještě poté domíchat elektrickým ručním šnekovým míchadlem. Doba míchání alespoň 2 minuty, poté nechte cca 2 min. odležet a opět promíchejte. Takto připravenou maltu nanášejte běžnou zednickou technikou.
  3. Podklad mírně předvlhčete jen v případě, že je na povrchu suchý (vystaven slunečnímu svitu apod.). V jedné vrstvě nanášejte max. 20mm. Při vyšším zasolení nebo na místech, kde jsou zhoršené podmínky vysychání,provádějte naráz jen tl.10 mm. Při větších tloušťkách je nutno nanášet ve více vrstvách a to tak, že první vrstva se nahodí nahrubo a nejdříve po povrchovém vyschnutí se nanáší další vrstva.
  4. Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je závislá na okolní teplotě a vlhkosti. Připravená směs musí být nanesena na povrch do 30 minut od okamžiku dokončení přípravy. Teplota při nanášení směsi nesmí klesnout pod +5 Co (vzduch/podklad) nenanášet při očekávaných nočních mrazech.
  5. Sanační práce včetně aplikací sanačních omítek by měl provádět pouze zkušený č i zaškolený personál. Před prováděním prací doporučujeme provést průzkum sanovaného objektu a ploch a vypracovat alespoň jednoduchý projekt. S dotazy se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce. Venkovní práce neprovádějte za přímého deště nebo silného větru. Při vyšších teplotách nedoporučujeme provádět práce na přímo osluněných plochách bez zastínění. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad +5°C a pod +30°C.
  6. Dodatečné přidávání čehokoliv do suché nebo mokré směsi je nepřípustné.