Sanace strážního domku na Chlumu u Hradce Králové

ThermoSAN

Rekonstrukční práce (Sanace strážního domku na Chlumu u Hradce Králové) v Areálu bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové byly dokončeny v černu 2013 a naše společnost dodala na sanaci strážního domku omítky ThermoSAN. Strážní domek byl v havarijním stavu a tudíž bylo přistoupeno ke kompletní rekonstrukci – bylo provedeno podřezání zdiva nad hranicí soklu, nový krov, nová střecha, všechno oplechování, nová elektroinstalace, voda, podlahy a nové sanační omítky vnitřní i venkovní. Architekt i památkáři velice ocenili původní vzhled omítky.

V areálu se mimo jiné soustřeďuje více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků, které byli vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. Prohlášeny za památkovou zónu. Rekonstrukce začala již v roce 2012 díky Investičnímu fondu Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Sanace strážního domku na Chlumu u Hradce Králové měla ohlas

Bývalý strážní domek sloužil v minulosti i jako obytný prostor, po rekonstrukci bylo v jeho prostorách umístěno informační centrum Muzea východních Čech a pokladna pro prodej vstupenek, suvenýrů a drobného občerstvení. Turistům jsou v opraveném objektu poskytovány informace nejen o okolí areálu Památníku bitvy 1866, ale i informační materiály týkající se turistických atrakcí v celém Královéhradeckém kraji.

Strážní domek se nachází hned vedle rozhledny. Investoři byli s odvedenou prací a přístupem našich pracovníků nadmíru spokojeni. Pan architekt i památkáři velice ocenili původní vzhled omítky.

Všechny fotografie

Místo realizace

Zaujala Vás rekonstrukce?

Popis realizace

Kompletní rekonstrukce strážního domku na Chlumu v Areálu bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové byla dokončena v roce 2014 a na jeho sanaci byl použit náš výrobek ThermoSAN. Strážní domek slouží jako informační centrum pro turisty.

  • ThermoSAN