Rekonstrukce staršího venkovského domu – Kytlice, Mlýny

ThermoumXtra, ThermoSAN

Částečně podsklepený, patrový, venkovský a plně obytný dům se nachází v památkové oblasti obce Kytlice – Mlýny. Dům stojí ve svažitém terénu na zahradní parcele u hlavní silnice. Rekonstrukce venkovského domu proběhla v loňském listopadu.

Popis domu

Dům má sedlovou střechu s příčnou sedlovou vchodovou stříškou do ulice a do dvora. Po obvodu domu  jsou provedeny drenáže s nopovou folií. Sokl tvoří opracovaný pískovec v kombinaci s čedičovým kamenem, obvodové zdivo je z plných cihel a dosahuje tloušťky 450 mm. V části patra nad římsami je tlouštka zdiva 300 mm zateplená 50mm fasádním polystyrenem. V domě proběhla výměna oken za identická dřevěná s dvojskly.

Věčný boj s vlhkostí

Vzhledem k vlhkosti podloží domu, zvýšené vlhkosti soklu a požadavku na zateplení zdiva při zachování prodyšnosti fasády se rozhodl majitel pro sanační a tepelně izolační omítky SATSYS Technology a.s. Omítky SATSYS Technology a.s. jsou vysoce prodyšné, takže umožňují zdivu „dýchat“, podporují odvlhčení zdiva a zdivo zateplují. Kombinace odvlhčení a zateplení zdiva přináší výrazné úspory za teplo.

Důkladná rekonstrukce venkovského domu

Profilovaná fasáda s vápenocementovou štukovou omítkou, předsazenými svislými obvodovými pruhy, profilovanou patrovou římsou a předsazenými okenními a podparapetními šambránami se nejdříve dočkala celoplošného otlučení stavajících omítek na holé zdivo. Výjimku tvořily pouze profilované prvky, které byly zachovány a opraveny.

Omítky také místo podhozu

S ohledem na stejné předsazení profilovaných prvků oproti budoucí fasádě nebyly použity systémové podhozy, ale pouze omítka ThermoumXtra v tlouštce 20-30 mm, na soklu sanační podhoz s omítkou ThermoSAN v tloušťce 20 mm, v obou případech včetně finálního zatočení.

Další podařená realizace

Rekonstrukci fasády provedla stavební firma Versana s.r.o. v listopadu 2016 a majitel byl s kvalitou provedených prací a s celkovým vzhledem objektu velice spokojen. Na povrch omítek nechal majitel na naše doporučení nanést paropropustný silikonový fasádní nátěr. Výsledkem je další povedená realizace v Ústeckém kraji a spokojený majitel.

Všechny fotografie

Místo realizace

Zaujala Vás rekonstrukce?

Popis realizace

Fasáda staršího venkovského domu v obci Kytlice-Mlýny dostala v rámci rekonstrukce novou fasádu z ThermoumXtra a ThermoSANu. Obyvatelé domu se tak dočkali nejen nové a krásné fasády, ale také řešení problémů spojených s všudypřítomnou vlhkostí zdiva. Během zimy si mohli také na vlastní kůži vyzkoušet tepelně izolační efekt našich omítek a jistě uvítali i úspory za vytápění, které jim nová fasáda přinesla.

  • ThermoSAN
  • ThermoUM Xtra