Rekonstrukce fasády venkovského domu v Nedvězí

ThermoUM

Venkovský dům v malé vesničce Nedvězí (část obce Rabyně v okrese Benešov) má zrekonstruovanou dvorní a štítovou fasádu z ThermoUMu. Rekonstrukce se dočkala i novější přístavba.

Jedná se o starší patrový nepodsklepený objekt, jenž spolu s přístavbou odpovídá tvaru písmene L. Nachází se ve svažitém terénu na pozemku uprostřed zahrady. Venkovský a trvale obývaný dům tvoří technické přízemní podlaží, obytné patro a neobytná půda se sedlovou střechou. Spodní část domu není odizolována proti zemní vlhkosti.

Dům je postaven ze smíšeného zdiva o tloušťce 600-700 mm. Na přístavbě byly použity cihelné bloky Porotherm tlusté 440 mm. V celém objektu byla nově osazena dřevěná okna. Po vnitřním obvodu patrového zdiva byly provedeny předstěny ze sádrokartonu. Interiéry jsou suché, vlhkost se nikde nevyskytuje. Vytápění zajišťuje kotel na uhlí a radiátory.

Fasáda domu je jednoduchá se štukovým povrchem a předsazenými obvodovými pruhy, ovšem tyto již byly ve velmi špatném stavu. Jelikož je dům umístěn v lesnaté a polní krajině, kde hrozí zvýšený výskyt vzdušné vlhkosti a s přihlédnutím k typu stavby, zvolili majitelé pro rekonstrukci sanační a tepelně izolační omítkové směsi SATSYS Technology a.s.

Rekonstrukce fasády spočívala v celoplošném otlučení původních omítek. Do výše parapetů přízemních oken byly použity sanační podhoz s perlinkou G96 a sanační omítka v tloušťce 20 mm. Ve vyšších částech pak byly naneseny vápenocementové jádrové podhozy (opět včetně perlinky) a 6 mm tepelně izolační omítky ve dvou vrstvách. Druhá vrstva byla zatočena do finální podoby.

Fasáda byla opatřena silikátovým fasádním nátěrem ve dvou odstínech s barevným odlišením předsazených rohových, vodorovných pruhů a soklu. Na přístavbu byla použita tepelně izolační omítková směs ThermoUM v tloušťce 20 mm se zatočeným finálním povrchem a taktéž se silikátovým fasádním nátěrem.

Rekonstrukci, která proběhla během léta a podzimu 2018, zajistila ve vynikající kvalitě stavební firma Lorenc Zdeněk.

Autor: Petr Devera

Všechny fotografie

Místo realizace