Rekonstrukce fasády staršího domu v Hřibsku

ThermoUM

Starší rodinný dům ve vesnici Hřibsko – součást obce Stěžery v okrese Hradec Králové – má od letošního podzimu novou fasádu z ThermoUMu.

Starší nepodsklepený rodinný dům je určený k trvalému pobytu. Stojí v mírném svažitém terénu a jeho součástí je i dvorní přístavba z plynosilikátových tvárnic o tloušťce 400 mm. Dům má sedlovou střechu. Obvodové zdivo (CP 60, severní stěna z CP 45) bylo před asi 10 lety podřezáno v úrovni soklu a venkovní část soklu byla vyzděna z pískovcových bloků.

Fasáda domu je jednoduchá s břizolitovým povrchem na vápenocementovém jádrovém podkladu. V nadsoklové části je přídržnost břizolitu k podkladu částečně narušena. Původní fasáda je již 30 let stará, proto si rekonstrukci určitě zasloužila.

Interiér domu prošel výraznou rekonstrukcí před 6 lety, byla vyměněna okna za plastová a zmodernizován způsob vytápění (plynový kotel, radiátory, podlahové vytápění). V současné době se zde nevyskytují žádné problémy s vlhkostí nebo s plísní.

Důvodem pro volbu sanačních a tepelně izolačních omítek SATSYS Technology a.s. byl výrazný výskyt vlhkosti obvodového zdiva v přízemí domu před podřezáním zdiva. Dále to byl problém s promrzáním severní strany domu a také požadavek na paropropustnost fasády a její omyvatelnost.

V rámci rekonstrukce byly stávající omítky otlučeny na holé zdivo až do výše parapetů přízemních oken. Lokálně byla otlučena i místa s opadávající omítkou a celoplošně byl stržen i stříkaný břizolit. Na obnažené zdivo do výše parapetů byl nanesen sanační podhoz, ve vyšších místech byl použit jádrový vápenocementový podhoz. Po celém obvodu byla vyspravena i podstřešní římsa. Poté byla celá fasáda natažena tepelně izolační omítkou ThermoUM v tloušťce 20 mm.

Fasáda z ThermoUMu byla zatočena do finální podoby, bez dalšího fasádního nátěru. Rekonstrukci provedla stavební firma DOM stavební s.r.o. v září 2018. Kvalita provedených prací byla ukázková a majitelé rodinného domu byli spokojení.

Autor: Petr Devera

Všechny fotografie

Místo realizace

Zaujala Vás rekonstrukce?

Popis realizace

Rekonstrukce fasády staršího rodinného domu v Hřibsku proběhla letos na podzim. Díky nové fasádě z ThermoUMu dům neuvěřitelně prokoukl, jak můžete konečně sami posoudit na přiložených fotografiích...

  • ThermoUM