Fasáda bytového domu v historickém centru Olomouce

ThermoumXtra

Fasáda bytového domu v historickém centru města Olomouce na třídě Svobody prošla generální rekonstrukcí v polovině roku 2016. Výrazné zlepšení především v zateplení objektu zaznamenali jeho obyvatelé již během první zimy.

Specifika umístění budovy v centru města

Bytový dům s obchodem v přízemí se nachází na jedné z nejrušnějších křižovatek olomouckého centra. Kromě času se na stavu budovy a její fasády podepsaly v nemalé míře otřesy způsobené projíždějícími tramvajovými soupravami  z nedaleké křižovatky frekventovaných tramajových tratí. Stavebníci museli během rekonstrukce počítat také s obtížnější dopravní dostupností, se zachováním provozuschopnosti budovy, ale i se zajištěním bezpečnosti velkého množství procházejících chodců.

Rekonstrukce pod dohledem památkářů

Původní zdivo z historických dutých cihel ze 30. let minulého století bylo pokryto omítkou na mnoha místech jichž zvětralou a nesoudržnou. Tu bylo nutné nejdříve osekat, zdivo očistit a napenetrovat. Po doplnění jádrové omítky a osazení fasádních profilů byla nanesena tepelně izolační omítka ThermoumXtra ve 4mm vrstvě. Následovala povrchová penetrace, štuková omítka ThermoIN ve dvou vrstvách a probarvená penetrace. Celkový vzhled doladila vrstva silikátové tenkovrstvé omítky a slídové flitry, jejichž nanesení bylo požadavkem Odboru památkové péče. Tímto byl zachován historický ráz budovy stojící v památkové zóně.

Náročné podmínky splňuje ThermoumXtra

Při rekonstrukci fasády byla použita naše tepelně izolační omítka ThermoumXtra, která se ukázala být ideálním řešením na všechny požadavky majitelky objektu. ThermoumXtra zajistí zateplení objektu s dlouhou životností. Díky své vysoké pružnosti a nadstandardní přídržnosti je materiál staticky stálý a schopný odolat otřesům způsobeným porjíždějícími tramavajovými soupravami. A konečně je také vhodný k použití na historických objektech, u kterých mnohdy není možné použít běžný kontaktní zateplovací systém.

Celou rekonstrukci trvající 11 týdnů měla na starosti olomoucká stavební firma pana Petra Konečného – Homestone.

Více o generální rekonstrukci bytového domu na třídě Svobody v Olomouci naleznete zde.

Všechny fotografie

Místo realizace

Zaujala Vás rekonstrukce?

Popis realizace

V historickém centru města Olomouce lze spatřit další zrekonstruovanou fasádu, na kterou byly použity naše materiály ThermoumXtra a ThermoIN. Omítkové směsi SATSYS Technology a.s. splnily požadavky majitelky domu na zateplení, statickou stálost a životnost, ale i památkářů na zachování historického rázu objektu. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v květnu 2016 a obyvatelé domu tak mohli již posoudit výrazné navýšení tepelného komfortu během první zimy.

  • ThermoIN
  • ThermoUM Xtra