Poradna

Nejčastější otázky a opovědi

Na této stránce – Otázky a odpovědi – naleznete nejčastější otázky a odpovědi týkajících se tepelně izolačních fasád a sanačních omítek od společnosti SATSYS Technology a.s..

Dále zde naleznete videa prezentující hlavní vlastnosti omítkových směsí produktové řady „Thermo„.

Otázky a opovědi na fasády

 • Porothermové tvárnice s doporučenou tloušťkou 44 cm s naší omítkou uvnitř o tloušťce do 1 cm a na vnější fasádě vrstvu min. 2,5 cm
 • Plynosilikátovou tvárnici Ytong o tloušťce 30 cm a omítkou o síle 2,5 cm na vnější fasádě.
 • Vnitřní štuk postačí 2–4 mm na povrchovou úpravu stěn a zachování prodyšnosti a tepelně izolačních vlastností všech použitých stavebních materiálů.
 • nižší náklady na pořízení, což vyplývá z cen materiálu a podstatně kratšího času na realizaci fasády (úspora na lidské práci, technice, lešení atd.) – rodinný domek běžné velikosti a členitosti fasády trvá cca 6-8 pracovních dnů
 • ekologický kabát pro Váš dům odolný povětrnostnímu, biologickému i mechanickému poškození, s dlouhou životností a jednoduchou údržbou;
  zateplení bez tepelných mostů a ztrát
 • zachováte Vašemu domu prodyšnost, odbouráte vlhkost zdiva a zamezíte vzniku bakteriálních plísní v domě
 • u novostaveb můžete správnou volbou zdícího materiálu v kombinaci s fasádou a vnitřní zateplovací omítkou ušetřit na síle zdiva, čímž odlehčíte stavební konstrukci a snížíte náklady stavby (obr.č. 54, 53)
 • Sestavili jsme následující tabulku, ve které jsme srovnali opravdu co nejnázorněji vlastnosti a parametry našeho výrobku se standardně užívanými zateplovacími systémy s použitím polystyrenu a minerální vaty, aniž bychom Vás chtěli zahltit spoustou technických údajů a výpočtů.

Srovnávací tabulka: „+“ znamená lepší, „-“ znamená horší vlastnosti

tabulka-srovnani

 • U naší fasády Vám zcela jistě nehrozí mechanické poškození způsobené prudkou ránou míče hrajících si dětí, pádem kola nebo jiného tělesa na zeď.
 • Určitě ho nerozkouše Váš pes nebo Vaše zvídavé dítko nezničí lopatičkou na písek.
 • Oproti mnoha komponentním zateplovacím systémům, mezi které patří i polystyren, je naše zateplení jen z jediného materiálu, jehož odolnost vůči mechanickému poškození je tedy podstatně vyšší.
 • Rovněž neposkytuje vhodné  podmínky pro tvorbu hnízd hmyzu, ptactva nebo hlodavců.
 • Životnost materiálu je testována v tzv. mrazicích cyklech a – laicky řečeno – udává počet zim s mrazy, které materiál přežije bez změny vlastností. Náš materiál prošel úspěšně testem 50 cyklů, ačkoliv v údajích uvádíme pouze zákonem stanovený minimální počet 25 mrazicích cyklů.
 • Na starších a zejména venkovských domech a zemědělských usedlostech se často stavební materiály kombinovaly a to zejména při postupných přístavbách.
 • Proto jsme sestavili tabulku pro nejběžnější základní zdicí materiály používané ve stavebnictví dříve i nyní.
 • Uvedená procenta jsou orientační a jejich přesné určení na staré budově by záviselo na zcela konkrétním materiálu a jeho stavu.
 • Nicméně platí, že čím je vaše zdivo na domku více poškozené, zvětralé či podmáčené, tím více a lépe by se tepelně izolační a sanační vlastnosti naší omítky projevily.
 • Určitě nemusíte. Stačí, když odstraníte omítku jen z těch míst, kde jsou již zpuchřelé puchýře a omítka nedrží na podkladu a odpadává.
 • Pokud  by na takto oklepaném místě vznikla velká nerovnost oproti okolní původní fasádě, můžete toto místo vyrovnat hrubší jádrovou omítkou.
 • Původní břizolitovou omítku pak stačí jen omést, očistit proudem vody vapkou a můžete začít s nanášením ThermoUmu. 
 • Náš materiál se s břizolitem perfektně propojí díky svým vlastnostem lepidla. Prosákne celou břizolitovou fasádou a celou ji důkladně zpevní.
 • Vy ušetříte nejen spostu času a práce s odstraněním původní fasády, ale i náklady spojené s odvozem suti.
 • Fasádní omítka ThermoUm se při doporučené vrstvě 2,5 cm nanáší do omítníků najednou a její povrchová finální úprava je jen na rozhodnutí stavebníka.
 • Různými typy hladítek lze strukturu omítky a jejího zrna jak zvýraznit, tak i zjemnit do potřebné pohledové zrnitosti.
 • Většina námi dosud provedených staveb měla finální povrchovou úpravu tímto mechanickým způsobem bez použití další štukové vrstvy.
 • Pokud investor požaduje jemnou nebo velmi jemnou povrchovou úpravu, pak nabízíme použít cca 2mm vrstvu ze štukové omítky ThermoIn.
 • Omítková směs Thermoum se dodává pouze bílá, probarvené omítky nevyrábíme.
 • Nutno upozornit, že při nabarvení fasády doporučenými barvami dojde rovněž k určitému snížení povrchové zrnitosti a zjemnění vzhledu fasády.
 • Zpracování omítek ThermoUm je velmi jednoduché.
 • Všechny naše produkty jsou přístupné pro domácí použití bez specialistů na postupy v zednických profesích. Je to běžná fasádničina, kterou dělali naši předci a dědové.
 • Takže pokud máte základní zkušenosti s omítáním a jste běžně zručný kutil, stačí Vám jen přečíst náš jednoduchý manuál a pustit se do práce.

Pokud byste od nás chtěli slyšet srovnání, jakou vrstvou naší omítky nahradíte standartně užívané zateplovací systémy s polystyrenem, pak do takové diskuse se pouštět nechceme.

Proč ?

Je nutné zvážit řadu dalších podstatných faktů, které se projevují jak v ekonomickém propočtu a efektivnosti vynaložených celkových nákladů na investici, tak v ekologii, životnosti a o náročnosti likvidace starého polystyrenu už vůbec nemluvě. Jedná se o diametrálně odlišné pojetí zateplení.

Co získáte s našim  materiálem oproti polystyrenu:

 • Nižší náklady na pořízení, což vyplývá z cen materiálu a podstatně kratšího času na realizaci fasády (úspora na lidské práci, technice, lešení atd.). Rodinný domek běžné velikosti a členitosti fasády trvá cca 6-8 pracovních dnů.
 • Ekologický kabát pro váš dům odolný povětrnostnímu, biologickému i mechanickému poškození, s dlouhou životností a jednoduchou údržbou
 • Zateplení bez tepelných mostů a ztrát
 • Zachováte vašemu domu prodyšnost, odbouráte vlhkost zdiva a zamezíte vzniku bakteriálních plísní v domě.
 • U novostaveb můžete správnou volbou zdícího materiálu v kombinaci s fasádou a vnitřní zateplovací omítkou ušetřit na síle zdiva, čímž odlehčíte stavební konstrukci a snížíte náklady stavby.

fffff

Otázky a opovědi na sanace

V tomto případě je ideálním řešením odkopání zeminy z venkovní strany objektu, poté obnovení vodorovné izolace ve zdivu a vytvoření provětrávané mezery z venkovní strany, např. za použití IPT systému. Poté lze z vnitřní strany objektu použít omítku ThermoSAN dle běžných ustanoveni pro použití sanačních omítek. Toto řešení je však náročné jak z hlediska provádění tak z hlediska nákladů.

Pokud nelze použít  uvedené řešení, ať už z technických nebo ekonomických důvodů, doporučujeme následovný postup: vnitřní plochy stěn se omítnou maltou s přídavkem krystalizační hydroizolační hmoty (např. Akvatron 6, nebo 12), která značně omezí, příp. zastaví průnik vody do sklepních prostor a na takto připravený povrch se aplikuje sanační omítka ThermoSAN. Ta jednak odvádí zbytky prosakující vody jako vodní páru, čili neničí povrch omítky, a díky svým vlastnostem dodatečně „zateplí“ sklepní nebo suterenní prostory.  Zde je však třeba si uvědomit, že vlhkost ve velké míře zůstvá ve zdivu,  což není ideální stav z hlediska tepelně technických vlastností zdiva. Je to „daň“ za rychlé a levné řešení problému vlhkosti sklepních prostor.

Sanační omítky mají vysokou poréznost a propustnost pro vodní páru při současně snížené kapilární vzlínavosti. Často je aplikace těchto omítek jediným opatřením z hlediska vlhkosti, vždy však doplňujícím, i při použití dalších metod odvlhčení. Sanační omítky jsou účinné i při vyšším zasolení. Agresivní soli (chloridy, sírany, nitráty) se v sanačních omítkových systémech ukládají v pórech a neprostupují na povrch. Tak nemůže docházet k devastaci povrchových vrstev omítek, hezký vzhled je zachován na dlouhou dobu a vlhkost zdiva se snižuje. V případě, že stav zdiva umožňuje použití pouze sanační omítky, je toto řešení ze všech hledisek velmi účinné a příznivé.

Sanační omítky ThermoSAN jsou pro sanční práce velmi vhodné a díky svému unikátnímu složení a použití přírodních materiálů a pucolánových pojiv jsou velmi vhodné i pro památkově chráněné objekty.

Dalších možností je celá řada. Mezi nejstarší metody patří tzv. vzduchové metody. Základním principem těchto historicky nejstarších opatření je zvětšení plochy, ze které může vodní pára difundovat (odcházet) do atmosféry. Tuto metodu lze vylepšit prouděním vzduchu (výškové nebo tepelné rozdíly). Tyto provětrávané mezery se většinou vyskytují i ve starých stavbách, pokud jsou však zaneseny listím, hlínou a jinými nečistotami, nejsou již funkční. Je proto nutné jejich funkci obnovit vyčistěním. Jedná se např. o anglické dvorky, provětrávané podlahy nebo provětrávané mezery podél zdí. I nyní se tyto metody používají, jako např. IPT systém (www.iptsystem.cz). Dále je možné použít mechanické metody, které nahrazují nefunkční vodorovnou izolaci. Zde bychom měli uvést podřezávání, vrážení desek z nerezového plechu nebo třeba infuzní clony (injektáž zdiva za použití chemických směsí, roztaveného parafinu atd.). Dalšími metodami jsou elektrofyzikální metody založené na pohybu molekul vody v elektromagnetickém poli. Téměř vždy je však nutné uvedené metody kombinovat se sanační omítkou. Kombinací dvou a více metod však spolehlivě vyřešíte problém s vlhkou stavební konstrukcí.

Příčin může být celá řada, proto je dobré se při určení vhodných sanačních opatření poradit s odborníkem, který má zkušenosti se sanací vlhkého zdiva.

Obecně lze příčiny závad rozdělit do tří skupin:

 • Příčiny v samotném objektu, jeho stavu a konstrukci. Sem patří třeba to, že objekt nemá izolaci nebo je izolace porušená, příp. byla špatně navržena.
 • Příčiny mimo objekt, v prostředí, kde se nachází, nebo v jeho bezprostředním okolí. V této skupině bývá nejčastější příčinou neuspokojivé řešení odtoku vody z povrchu kolem objektu a z povrchu zdí objektu. Další možnou příčinou je to, že objekt je postaven v místě, kde je příliš vysoká hladina podzemní vody. Problémy přináší i solení komunikací, močovina ze stájí hospodářských zvířat atp. Soli jsou vodou transportovány do zdiva a při krystalizaci zvětšují svůj objem a tím devastují omítky.
 • Nejčastější však jsou kombinované příčiny – zahrnující příčiny v objektu i v jeho okolí.
 • Když si pustíte naše video s názvem Voděodolnost, tak se přesvědčíte, že ThermoSan je materiál, který má schopnost nepropustit vodu, tedy že voda v testu nalitá do misky vybroušené do samotného materiálu v této misce zůstane a nevsákne ani do materiálu, ani nepronikne spárou ve spoji 2 kusů spojených gumičkou v tomto testu.
 • V praxi to znamená, že Vaše stěna opatřená vrstvou sanační malty ThermoSan odolá jakýmkoliv nárazovým vlivům dešťů, tajících závějí apod.
 • Materiál má schopnost propuštět vzduch ven, ale zadržet průnik vody a vhka dovnitř, čímž je jedinečný.
 • Přesvěčte se a podívejte se na test s vzduchovou vývěvou, kdy pod materiálem je vzduch a shora je zalitý vodou.
 • asi nejlepší je znázornit celý proces graficky na obrázku
 • následující schéma by Vám mělo poskytnout základní představu a pro dokreslení si ještě můžete pustit na hlavní stránce naše video s názvem Paropropustnost

aaa

 • Určitě pomůže. Máme zkušenost s aplikacemi v podobných prostorách a efekt je velmi dobrý. 
 • ThermoSan vlhkost vydýchá a po čase jsou sklepní prostory bez projevů vlhkosti ve zdivu.
 • Podklad jen dobře mechanicky očistěte ometením, zmineralizované soli oškrábejte škrabkou nebo ocelovým kartáčem. Protože je zdivo samo o sobě vlhké, můžete omítat bez předvlhčení.
 • Doporučujeme vrstvu cca 2,5 cm, tedy 1 pytel na 1m2.