Ukázková stavba

Nové trendy v izolacích

979 551 Lucie Klimentová

Firma SATSYS Technology a.s. Olomouc uvedla na stavební trh v roce 2010 novou výrobkovou řadu suchých omítkových směsí, které se v mnohém výrazně liší od dosud distribuovaných maltových a omítkových směsí v ČR. Nové trendy v izolacích jsou multifunkční duální omítky, které se úspěšně prodávají nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Kromě zemí východní Evropy si získávají své místo i na náročných trzích zemí EU (Německo, Velká Británie).

Naše omítkové směsi, přestože neobsahují žádné vylehčující přísady na bázi plastických hmot, jsou jedny z nejlehčích na trhu.

Plnivem těchto omítek je expandovaný, silikátový granulát, vyráběný průmyslově z odpadního skla.

Fasáda Nový Jičín - Nové trendy v izolacích

Fasáda Nový Jičín

Jeho obchodní název je Poraver a vyrábí se v 10 ti frakcích. Díky přesnému třídění tak můžeme složit optimální křivku zrnitosti, která je základem každé kvalitní maltové a omítkové směsi.

Plnivo a tím i omítková směs má řadu unikátních vlastností, jako je odolnost proti žáru, hlukový útlum a v neposlední řadě nízkou objemovou hmotnost při zachování výborných mechanických a fyzikálních parametrů. Na vlastnosti omítkových směsí ale mají vliv i další suroviny, jako je např. bílý cement od dánské firmy Aalborg, český vápenný hydrát,speciální pojivo na bázi pucolánu a také modifikační přísady od předních výrobců ze zemí EU.

Naše výrobky prošly rozsáhlým testováním v různých zkušebnách v ČR, z nichž bychom chtěli zmínit hlavně Katedru stavebních materiálů a dílců na VUT v Brně , TAZUS České Budějovice nebo ČVUT – Kloknerův ústav v Praze.

Oba stěžejní výrobky, tedy THERMOUM a THERMOSAN byly certifikovány a byla jim udělena značka „Osvědčeno pro stavbu“. Tato značka kvality je zařazena do Programu Česká kvalita v rámci Národní politiky kvality.

Přestože oba uvedené výrobky mají podobné vlastnosti a jsou v nich sloučeny vlastnosti mimořádně tepelně izolační omítky a zároveň sanační omítky,jsou určeny pro použití k rozdílným účelům.

ThermoUM je určem především pro zateplování stavebních objektů. Vzhledem k jeho sanačním vlastnostem je však použitelný i na objekty, které mají problém s vlhkostí a kde zateplení kontaktním zateplovacím systémem může být kontraproduktivní. ThermoUM, díky svým vlastnostem, hlavně difuzní otevřenosti, však je schopen umožnit odchod vlhkosti ze zdiva a tím významně zlepšit jeho tepelně technické vlastnosti a tak se sčítá tepelný odpor tepelně izolační omítky a zlepšený tepelný odpor zdiva. Pórovitost omítky ThermoUM je vyšší než 70% a koeficient propustnosti vodní páry je μ < 10, což jsou hodnoty lepší než u řady špičkových sanačních omítek.

Ukázková stavba - Nové trendy v izolacích Dalšími významnými výhodami při použití našich omítek je bezespárová technologie, čili nevznikají tepelné mosty ve spárách příp. kotvících hmoždinkách a rovněž životnost omítkových systémů je výrazně vyšší, než u kontaktních zateplovacích systémů, dá se říci, že je stejná jako životnost stavební konstrukce. To vše je třeba zvážit pro rozhodování, jakou technologii pro zateplení objektu zvolit.

Tato omítka je rovněž velmi vhodná pro fasádu nových domů, zděných z thermoizolačních cihelných bloků, které ve většině případů prakticky splňují normové požadavky na tepelný odpor zdiva. Zde i vrstva cca 20 mm omítky ThermoUM vylepší celkovou hodnotu R, ale navíc překlene případné tepelné mosty, vzniklé při zdění z thermoizolačních bloků, vyloučí tvorbu trhlin na fasádě, díky nízkému modulu pružnosti a dům získá fasádu s dlouhodobou trvanlivostí. Omítka ThermoUM díky svému složení ( má vysokou hodnotu pH, tedy je alkalická a rychle vysychá) neumožňuje růst mechů, řas a jiných mikroorganizmů na fasádě. Důležitá je i skutečnost, že její reakce na oheň je klasifikována třídou A1.

ThermoSAN je dalším produktem s vynikajícími vlastnostmi a složením, které jej předurčuje k sanacím a renovacím historických objektů. Jak je známo, památkáři nepovažují cement za vhodné pojivo pro materiály, určené pro historické stavby. Proto v tomto produktu používáme historií osvědčená pojiva jako je vápenný hydrát a nahrazujeme cement speciálním pojivem na bázi pucolánu. Pucolánová pojiva nejen vyhovují památkářům, ale příznivě ovlivňují řadu vlastností zatvrdlé omítky,jak bylo prokázáno při testování tohoto výrobku.

Omítka ThermoSAN na podobné vlastnosti, jako omítka ThermoUM. Můžeme tedy řící, že tato omítka má vlastnosti špičkových sanačních omítek a navíc vynikající hodnotu koeficientu tepelné vodivosti (λ 0,09 W/m.K). Odpovídá všem požadavkům ČSN EN 998-1, stejně jako Směrnici WTA 2-9-04.

Pro povrchovou úpravu této omítky, stejně jako produktu ThermoUM doporučujeme další náš produkt, kterým je sanační štuk ThermoIN. Má, stejně jako oba základní produkty, vysokou prodyšnost (difuzní otevřenost) a jeho zrnitost do 0,5 mm jej přímo předurčuje pro povrchové úpravy sanačních omítek. Štuk je možno po zaschnutí přebrousit. Po přebroušení štuku ThermoIN dostáváme povrch, podobný sádrovým omítkám Pro povrchovou úpravu, nátěr, našich omítkových systémů doporučujeme difuzně otevřené nátěrové systémy, tedy vápenné nátěry – především pro historické objekty, dále silikátové nebo silikonové, nebo nátěry na silikon-pryskyřičné bázi. Rozhodující je vždy stupeň propustnosti pro vodní páru – tedy permeabilita.Novostavba_bystrice-6 - Nové trendy v izolacích

Zmíněné omítky byly použity již na celé řadě staveb nejen v ČR. Z nich bychom chtěli zmínit např. památkově chráněný soubor staveb Jubilejní kolonie v Ostravě nebo renovace fasády zámku Nový Světlov u Bojkovic. Omítkou ThermoUM byly již zatepleny desítky objektů, hlavně rodinných a bytových domů v celé republice, ale i v SRN, Moldavsku, pobaltských zemích nebo na Slovensku.

Naše firma se však nespokojila s dosavadními úspěchy a intenzivně vyvíjí další omítkové systémy. Zde bychom chtěli zmínit hlavně novou omítkovou směs, která bude určena především jako doplněk pro vnitřní zateplovací systémy (např. Redstoune), pro zateplovaní složitých detailů (ostění oken atp.), kde je práce s omítkou jednodušší, než práce s kapilárně aktivními deskami. Hlavní předností nových omítkových směsí bude v maximální možné míře zvýšená jejich kapilární aktivita, při zachování stávajících vyjímečných vlastností.

AUTHOR

Lucie Klimentová

Administrativní pracovník

All stories by: Lucie Klimentová