MOTTO: Sokly a fasády starších domů

1024 536 Petr Sadlek

Hledáte vhodné řešení povrchu soklu a fasády staršího domu? Nejste nakloněni použití dnes tak rozšířených neprodyšných materiálů? Využijte omítkové směsi SATSYS Technology a.s.!

1. Stručný pohled na konstrukce starších domů

Konstrukce starších domů nejsou v naprosté většině případů odizolovány proti zemní vlhkosti a jsou postaveny z nejrůznějších materiálů, které byly v době stavby v okolí k dispozici. Postupem času mohlo dojít ke změně vlhkostních poměrů v podloží, noví uživatelé také výrazně mění užitný účel interiérů (přestavby z původní chovné části na obytný prostor atp.). Výsledkem pak často bývá degradace zdiva vzlínající zemní vlhkostí. Při rekonstrukci je tedy nutné dbát na správnou koordinaci jednotlivých etap, aby se jejich výsledky vzájemně nevyrušily (např. rekonstrukce podlah degraduje předcházející rekonstrukci soklu).

Nejdůležitější je nepodlehnout momentální potřebě řešit dílčí problém na úkor celkového záměru, tedy kompletní rekonstrukce.

2. Z čeho vycházíme při rekonstrukcích starších domů?

  1. Ze zkušeností našich předků (vlhkost v domě neuzavírat, ale vést);
  2. ze snahy dopřát staršímu zdivu takové podmínky, na jaké je léta zvyklé, tedy aby mohlo „dýchat“, přijímat vlhkost a zbavovat se jí sobě přirozeným způsobem. Starší zdivo vnímáme jako živý organismus, který reaguje na změny vlhkosti nejen vzdušné, ale i vlhkosti v interiéru (vaření, ohřívání, sprchování, pot ze spaní atp.) a zemní vlhkosti;
  3. ze snahy použít podobné materiály, jaké byly použity v době výstavby domu.

3. Řešení povrchu soklů a fasád starších domů

Na venkovní povrchy starších domů Vám doporučujeme vyzkoušet a použít omítky SATSYS Technology a.s. Jejich složení je čistě anorganické, nepoužívají se žádné vylehčující přísady na organické bázi (polystyren, polyuretan atp.). Základními složkami jsou vápenný hydrát získaný z vápence z Čertových schodů, pucolánová pojiva, stopové množství kvalitního bílého cementu a plnivem je patentovaný expandovaný silikát (www.poraver.com). Díky tomuto speciálnímu plnivu a jedinečné receptuře dosahují omítky SATSYS Technology a.s. vlastností, kterým běžné minerální omítky nejsou schopny konkurovat.

SATSYS Technology a.s. je vlastníkem patentových práv na složení těchto omítkových směsí a má také registrovaný užitkový vzor. Omítkové směsi byly certifikovány nezávislými institucemi jako jsou TZÚS Praha, VUT Brno, Qualiform a TUV SUD Czech. Sanační omítky SATSYS Technology a.s. svými vlastnostmi přesahují požadavky směrnice WTA (viz Posouzení vlastností dle směrnice WTA v 3/2014 na VUT Brno). Veškerou dokumentaci, tj. certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy atp. najdete ke stažení pro Thermo SAN zde a pro ThermoUM Xtra zde.

a) Sokl

Na soklové zdivo se nejčastěji používal lomový nebo jiný kámen, často zde bývá k vidění i smíšené zdivo, a zdivo potom může být náchylnější k degradaci/prochladnutí/promrzání působením venkovních teplot a vlhkosti.

Sanační omítky SATSYS Technology a.s. mají vynikající přídržnost na lomový kámen a smíšené zdivo, jsou vysoce prodyšné (70-75 % vzduchových pórů), takže zdivo může „dýchat“, hloubkově odvlhčují zdivo, takže zlepšují tepelně izolační vlastnosti a prodlužují životnost soklového zdiva. Díky vysoké pórovitosti a patentovanému složení zateplují sokl a jsou účinnou ochranou proti promrzání soklu vlivem nízkých venkovních teplot. Napomáhají tak udržet stabilní teplotu v interiéru, zejména u chladného kamenného zdiva. Na povrchu omítek je mrazuvzdorný a hydrofobní (voděodolný) film, který chrání omítku a zdivo proti degradaci venkovními teplotami a kapalnou vlhkostí zvenčí (déšť, sníh).

b) Fasáda

Fasádní omítky SATSYS Technology a.s. mají vynikající přídržnost k obtížným stavebním materiálům (jako je lomový kámen, pískovec, opuka, smíšené zdivo atp.), jsou vysoce prodyšné (70-75 % vzduchových pórů), takže zdivo může „dýchat“, podporují odvlhčení zdiva v celé jeho tloušťce a v souběhu s vysokou pórovitostí a patentovaným tepelně izolačním složením jsou účinnou ochranou proti pronikání nízkých a vysokých teplot, díky kterým zdivo promrzá nebo se přehřívá. Tím napomáhají udržet stabilní teplotu v interiéru. Na povrchu omítek je mrazuvzdorný a hydrofobní (voděodolný) film, který chrání omítku a zdivo proti degradaci venkovními teplotami a vnější kapalnou vlhkostí (déšť, sníh).

Vzhledem k přírodnímu a kvalitnímu složení omítek SATSYS Technology a.s. (plnivem je patentovaný expandovaný recyklát z průmyslově vyráběného odpadního skla – www.poraver.com) mají omítky SATSYS Technology a.s. životnost, která se přibližuje životnosti zdiva – jsou tedy velice výhodnou investicí.

AUTHOR

Petr Sadlek

Předseda představenstva společnosti

All stories by: Petr Sadlek