Inteligentní zateplování – proč všechny izolace začínají dýchat?

980 593 Lucie Klimentová

Dnes vám přinášíme první ze dvou článků na téma „Inteligentní zateplování“. V tomto prvním článku se podíváme na to, proč všechny izolace začínají dýchat.

Prvním krokem investora při řešení zateplení je kontakt s projektanty, kteří nejčastěji nabízejí pouze zateplení polystyrenem a minerální vlnou, ovšem výjimečně někdy i termoizolační omítku.

Nyní se povedlo najít zateplovací produkty, o kterých mnozí projektanti ještě ani neslyšeli, a přesto svými parametry v poměru k velmi příznivé ceně jsou rovnocennou náhradou stávajících zateplovacích systémů.

Jednoduchá aplikace

Zateplovací tepelně izolační omítka ThermoUM nebo ThermoUM Xtra se chová jako klasická minerální omítka. Její nanášení na zdivo zvládne každý vyučený zedník, který umí omítat ručně nebo strojní omítačkou.

Zateplované podklady mohou být různé, od klasických cihlových, smíšených, betonových, pórobetonových, břízolitových i jiných podkladů.

  • Zateplovací tepelně izolační omítka se nanáší v jednom kroku až do tloušťky 30 mm a zateplení je hotovo. (Zní to jednoduše, protože to je jednoduché!)
  • Na takto hotovou tepelně izolační omítku lze aplikovat tepelně izolační štukovou omítku pro hladší povrch, nebo se provede povrchová úprava – nátěr vhodnou barvou.

Zateplené domy jsou dokonale izolovány a problém tepelných mostů a ztrát je vyřešen. Omítka je kompaktní, tvrdá a dokonale odvádí vlhkost. Po tomto zateplení lze říci, že dům, který využil tuto novou zateplovací technologii, dýchá.

Využití omítek SATSYS Technology jako sanačního opatření

Společným faktorem jak vnějších, tak vnitřních konstrukcí zasažených vlhkostí je tvorba solných výkvětů, které způsobují povrchovou degradaci zdiva. Vzhledem k pórovitosti omítek SATSYS Technology a velice zajímavému koeficientu kapilární absorpce vody v nehydrofobizovaném stavu je výhodné použití těchto omítek jako sanačního opatření pro revitalizaci stavby.

Po odstranění stávajících omítek a mechanickém očištění podkladního zdiva nanášíme sanační omítku ThermoSAN v tloušťce 23 mm přímo na zdivo. Po hrubém srovnání vznikne vysoce pórovitá struktura, která chrání zdivo proti výše uvedeným negativním vlivům. Díky svému vysokému vnitřnímu povrchu a vhodné velikosti pórů však umožní bezproblémové odvětrání zdiva a zabrání vzlínání vody do nezasažených partií.izolace začínají dýchat 1

Dalším příznivým faktorem je rovnoměrnost vysychání stavby, což je důležité především u smíšených konstrukcí – jíl, vápno, nepálená cihla, kámen, pórobeton.

Proč všechny izolace začínají dýchat?

V době, kdy se společnost SATSYS Technology začala zabývat výrobou omítek a propagací systému difuzně otevřené tepelné izolace, použila slogan „Teplo, které dýchá…“. Chtěla tím s určitou nadsázkou upozornit na problémy stávajících mohutných tepelných izolací především z polystyrénových desek, u kterých se problémy s vlhkostí dříve či později mohou začít reálně vyskytovat.

V roce 2010 ale problémy s vlhkostí polystyrenem zateplených staveb jakoby neexistovaly, izolační desky byly a pořád jsou zcela bez rozmyslu komponovány na všechny typy staveb a obvodových zdí. A vlhkost? Ta přece neexistuje, žádná kondenzace není! A když, tak je natolik malá, že vznikne pouze ve vrstvě izolantu, kde se bez problémů odpaří. Vychází to výpočtově a ve stavbách prostě problém neexistuje.

Do dnešního dne jsme ale nepochopili, jak se umístí byť i malé množství vody právě v polystyrénu. Jak to taky pochopit, když to fyzicky není možné? Pokud tam voda je, proč by se proboha tlačila někam do polystyrenu, když tam nemá místo? Ona přece mnohem snadněji prostě steče z vnitřní strany mezi izolací a zdivem. A aniž jsme pochopili, jak to tedy funguje, začínají i tyto materiály najednou dýchat. Vlhkost ve stavbách je problém, vždy byl a ještě dlouho bude. Vlhkost ve stavbě není jen o vodní páře a její kondenzaci, ale také o vodě v konstrukci stavby vnesené vzlínáním, průsakem, zatékáním dešťové vody, což jsou nejčastější zdroje vlhkosti ve zdivu. Do doby, než se začaly používat mohutné vrstvy tepelné izolace, jsme tyto problémy příliš nevnímali.

Stavba zpravidla má dostatečnou schopnost tuto vodu akumulovat v zimním chladném období a v létě vyschnout, ovšem problémy mohou nastat právě po zateplení. Moderní tepelné izolace, nejčastěji polystyren, už konečně do určité míry dokážou pracovat se vzdušnou vlhkostí, ovšem přičteme-li k tomu vzlínající a průsakovou vodu, může nastat problém.

V interiéru se zvyšující relativní vlhkost zpravidla neprojeví, nebo alespoň ne ihned. Ovšem postupná akumulace vody v časovém hodnocení neustále snižuje tepelný odpor zdiva. A množství vody, která se ve stavbě může v průběhu roku vázat a vypařovat, se může pohybovat až ve stovkách litrů.

… Příští týden budeme pokračovat v tomto tématu „Inteligentní zateplování“ dalším článkem.

Uložit

AUTHOR

Lucie Klimentová

Administrativní pracovník

All stories by: Lucie Klimentová