Inteligentní zateplování – Omítky SATSYS

1024 536 Lucie Klimentová

V dnešním článku „Inteligentní zateplování – omítky SATSYS Technology“ budeme navazovat na minulý článek s názvem „Inteligentní zateplování – proč všechny izolace začínají dýchat?„, který rozebíral situaci na trhu. Dnes se ale podíváme přímo na naše produkty ThermoUM, ThermoumXtra a ThermoSAN.

Co jsou omítky SATSYS Technology

Přesnější definice vlastností našich omítek je kapilárně aktivní, volně přeloženo izolace, kdy zároveň s izolací tepla pracujeme cíleně, tedy aktivně, s vodní párou obsaženou ve vzduchu a také s vodou vázanou ve zdivu. Je to možné především prostřednictvím vhodné velikosti pórů, které se chovají jako kapiláry. Voda se tak pohybuje definovaným způsobem k exteriéru a my můžeme tento transport regulovat. Kapilárně aktivní omítky SATSYS Technology pracují s vodou a vodní párou v několika režimech.

Vzdušná vlhkost

inteligentni-zateplovani-bVzhledem k nízkému faktoru difuzního odporu tepelné izolace má vodní pára velmi omezenou možnost kondenzace a jako plyn je také vyvedena do venkovního prostředí. Pokud vodní pára v izolantu jen změní skupenství z plynu na tekutinu, je vyvedena do vnějšího prostředí pomocí kapilárně aktivních pórů a nezapříčiní ochlazení konstrukce. Proces kondenzace se odehrává pouze v tenké vrstvě izolantu těsně pod povrchem na venkovní straně fasády.

Co se skrývá pod povrchem?

Jedním z velmi oblíbených mýtů zastánců mohutných tepelných izolací je tvrzení, že polystyren vlastně chrání původní zdivo. Když se tak koukáme na bezhlavé montáže zateplení na promočenou stavbu, tak si říkáme, jak bude vypadat taková stavba po deseti letech. No, asi to pro někoho problém není, anebo je to opět klamavá reklama a neznalost?

Jaké zateplení je jedině správné

V dnešní době je na trhu nepřeberné množství výrobců tepelných izolací, systémů, materiálů, ale univerzální řešení neexistuje. Každá stavba je specifická, každému takovému opatření by měl předcházet nejen samotný výpočet potřebné izolace, ale také stavebně technický průzkum. Ten má nejen zohlednit momentální stav budovy, ale také navrhnout, jsou-li zajištěna dostatečná technická opatření pro správnou funkci tepelné izolace a celé stavby. Na panelový dům rozhodně patří polystyren a minerální vata, ale u cihly a pórobetonu to platit nemusí, a taky že neplatí!

Jak pracují zateplovaní systémy – volné povídání o tom, co se děje ve fasádě

Představme si bytovou jednotku, v ní dva dospělé a dvě děti. Dospělý člověk vyprodukuje svým dechem asi 3,5 kg vody denně, dítě v průměru 2 kg. Jednoduchý součet na naší modelové rodině představuje 11 kg vody.

Alespoň jednou denně má tato rodina k dispozici teplé jídlo připravené doma. Přestože k moderní kuchyni patří digestoř, ani ta nezachytí veškerou produkci vodní páry. S teplým jídlem manipulujeme nejen na sporáku, takže připočteme další litr. Naše rodina se také myje a chodí na záchod. Představuje to čtyřikrát sprchování večer, ranní hygienu a nějakou vodu během dne. To dělá další litr, i když máme v koupelně a na toaletě ventilátor. Oblékáme se, tedy pereme a sušíme – zkusme této činnosti přiřadit hodnotu 0,3 litru. Něco málo nám uvolní pokojové rostliny. Připusťme, že rodina nemá akvárium a nádobí myje v myčce.  Můžeme tedy sčítat: 11+1+1+0,3 = 13,3 kg vody každý den v bytě.

Z tohoto množství jsou pouhá 3 % jímána obvodovými zdmi do vnějšího prostředí, což je denně 0,4 kg vody. Zbývá nám 12,9 kg vody.

Lze to vyvětrat?

Ale nás zajímá voda, respektive vodní pára, kterou máme právě ve zdi. A dost hluboko ve zdi.

Jako poučení uživatelé nebo zájemci o tepelnou izolaci polystyrenem přeci víme, že tam je vody jen málo, že v létě poputuje zase zpátky do místnosti a oknem do přírody. Nebo se odvětrá přes polystyren?  Omyl. Tato voda už není parou, ale je kapalinou. Potřebujete změnit její skupenství a dostat ji hezky rychle ze zdi, ať je beze zbytku pryč, než začne být venku opět zima a vlhko. Jenže my jí to moc neulehčujeme. Zvenku jsme teplu a vyššímu tlaku vzduchu postavili do cesty izolant, a když už se dostane zpět do místnosti, tak bychom potřebovali mít neustále otevřené okno, aby mohla ven. Ale venku je teplo, dům je zaizolovaný, tak spíš zavřeme. Ale pořád dýcháme, vaříme, myjeme se. Naše milá voda nakonec usoudí, že nejlépe je jí ve zdivu, kde tak tímto způsbem každý rok přibyde nějaký ten „litřík“ navíc.

Výsledek?

Teplo, mohutná tepelná izolace, a přesto vlhkost, plíseň a pocit nepohody. Tato situace bohužel není vůbec vzácností. Teplota sama o sobě totiž není rozhodujícím faktorem pro tepelnou izolaci. Odpovídat musí i relativní vlhkost vzduchu. Takového kritického stavu lze dosáhnout poměrně rychle. Doporučuje se sice intenzivní větrání, neexistuje však přesný metodický pokyn. Proto někdy větráme krátkou dobu, jindy příliš intenzivně a zóna kondenzace se postupně rozšiřuje, zvyšuje se relativní vlhkost vzduchu a klesá povrchová teplota stěny. Pro stanovení kritických zón prosperity plísní jsou zpracovány normalizované výpočtové metody, ovšem podmínky vzniku závisejí na mnoha parametrech. Tím podstatným je bohužel časová osa vnitřního prostředí – postupná akumulace kondenzované vody ve hmotě. Netvrdíme, že použití těchto tepelně izolačních systémů je vždy nepřípustné a nevyhovující, nelze je ovšem aplikovat na všechny typy staveb. Zejména pak ne tam, kde není uspokojivě vyřešena výměna vlhkého vzduchu.

Něco málo z teorie

Systém tepelné izolace budov vychází ze dvou základních premis, které jsou nezbytné pro optimální návrh vlastního zateplovacího systému. Prvním předpokladem je vlastní tepelná izolace, tj. zamezení úniku tepla především pláštěm budovy. Tento problém je při současném stavu techniky stavebních hmot vcelku jednoduše řešitelný, a to instalací tepelně izolačních desek pěnového polystyrenu, případně minerální vlny. Montáž tohoto typu zateplení s vyloučením mokrého procesu sice zdánlivě zjednodušila stavební práce, ovšem mnohdy nerespektuje fyzikální vlastnosti stavebních konstrukcí.

inteligentni-zateplovani-cZe své podstaty totiž neumožňuje plně vyřešit další problém, což je druhým předpokladem pro uspokojivé řešení tepelné izolace budov, a to je difuze vodní páry a vázané vody v konstrukci. Za uspokojivé z pohledu difuze je pokládáno řešení, kdy silná vrstva tepelné izolace z venkovní strany propouští páru velmi málo, ale tepelně izoluje tak dobře, že v nosné vnitřní vrstvě nevzniká v zimě významný teplotní pokles. Díky tomu se případná zóna kondenzace objevuje jen v izolaci, ale množství této vlhkosti je tak malé, že je považováno za trvanlivé a bezpečné.

Technologie tepelné izolace budov s použitím omítek SATSYS Technology vychází z principu, že nedílnou součástí zvýšení samotného tepelného odporu konstrukce není pouze samotná tepelná izolace, rosný bod a zóna kondenzace, ale také transport vody a vodní páry z obvodového pláště. Nejméně náchylné ke vzniku trvalé zóny kondenzace jsou stěny s takovou vrstvou tepelné izolace z venkovní strany, že vnitřní stěny propouštějí vodní páry málo a venkovní vrstva izolace propouští vodní páru výrazně lépe než vnitřní vrstvy. Tím je z dlouhodobého hlediska v našich klimatických podmínkách dodržena zásada, že stavba v chladném počasí vlhkost částečně absorbuje, a naopak při teplém a suchém počasí je intenzivně odvětrána. V takto navržených tepelných izolacích je tento princip vyvážený a z dlouhodobého hlediska nezbytný.

Proč omítky SATSYS Technology?

Mají vhodnou objemovou hmotnost, tedy nezatěžují stavbu. Tepelně izolační vlastnosti jsou vynikající. Jsou chemicky i objemově stálé, omítka proto nestéká ani při aplikacích ve větších tloušťkách.

 • Kvalitní tepelná izolacekonstrukce-uspora-tepla
 • Mimořádné sanační vlastnosti
 • Vysoká voděodolnost
 • Vysoká paropropustnost
 • Nízká objemová hmotnost
 • Stabilní zvuková izolace
 • Jednoduchá aplikace
 • Dlouhá životnost
 • Bezúdržbový systém
 • Ekologická nezávadnost
 • Mrazuvzdornost
 • Nehořlavost

Zaujali Vás naše omítky a chcete je?

AUTHOR

Lucie Klimentová

Administrativní pracovník

All stories by: Lucie Klimentová