Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

798 1024 Lucie Klimentová
Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

stav před rekonstrukcí

Dnes bychom Vás rádi seznámili s celkovou rekonstrukcí fasády bytového domu, který se nachází na třídě Svobody, v samém centru historické Olomouce nedaleko Horního náměstí. Dle požadavků majitelky objektu bylo hlavním cílem rekonstrukce podstatné zateplení objektu včetně aplikace silikátové omítky.

Výběrové řízení na realizaci zakázky vyhrála se svou nabídkou olomoucká stavební firma pana Petra Konečného – Homestone. Tato firma má za sebou již pěknou řádku staveb a rekonstrukcí nejen v olomouckém regionu, na většině z nich byly použity i naše mimořádně tepelně izolační a sanační omítky. Celková investice se vyšplhala na částku 1.627.000 Kč včetně DPH, přičemž 15 % této částky tvořily náklady na lešení. Rekonstrukce proběhla v polovině roku 2016 a od svého zahájení až po předání hotového díla trvala 11 týdnů. Celková plocha rekonstruované fasády dosáhla 840 m2.

Nároky spojené s umístěním objektu

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

stav před rekonstrukcí

Umístění objektu na frekventované křižovatce v centru Olomouce s sebou přineslo jistá specifika, se kterými bylo nutné během rekonstrukce počítat. Především to byla náročnější dopravní obslužnost místa a neomezení provozuschopnosti budovy, jelikož v přízemí budovy se nachází obchod. Podstatná byla také skutečnost, že při rekonstrukci domu v historickém centru města budou mít své připomínky a požadavky i památkáři. Nejdůležitějším faktorem, který má vliv na stav samotné budovy, ovšem byla blízká křižovatka, jeden z nejrušnějších dopravních uzlů městského centra, a to včetně tramvajových kolejí. A je známým faktem, že budovy poblíž tramvajových tratí dlouhodobě trpí následky otřesů projíždějících tramvajových souprav. Vzhledem k těmto nárokům bylo optimálním řešením použití omítkových směsí společnosti SATSYS Technology a.s., které se vyznačují nejen mimořádně tepelně izolačními vlastnostmi, ale také vysokou pružností a nadstandardní přídržností materiálu.

Popis nemovitosti

 

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

během rekonstrukce

Hlavními požadavky majitelky bylo zateplení budovy za použití staticky stálých materiálůdlouhou životností. Původní obvodové zdivo ze 30. let minulého století tvořila nesoudržná a silně zvětralá omítka. V přízemí budovy je umístěna prodejna s oděvy a 90 % fasádní plochy tvoří výklady v betonovém skeletu. Střešní nástavby sestávají z původního výstupu schodiště a nově vyzděné zvýšené nadezdívky atiky. Budova je skeletová s vyzdívkami z historických dutých cihel, které nesplňují současné nároky na tepelné vlastnosti moderního bydlení. V rámci rekonstrukce došlo mimo jiné i ke kompletní výměně klempířských prvků a hromosvodů, původní okna byla nahrazena eurookny a také byl adaptován systém odtokových kanálů tak, aby odpovídal novému stavu na ploché střeše.

Postup prací

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

během rekonstrukce

Nejdříve bylo nutné osekat nesoudržné části omítky (v tomto případě šlo o cca 80 % původní fasády) a takto očištěné zdivo hloubkově napenetrovat. Následně byly osekané plochy doplněny jádrovou omítkou s armováním. Po osazení fasádních profilů z PVC se začala nanášet 4-4,5cm vrstva tepelně izolační omítky ThermoumXtra. Na tuto základní vrstvu přišly klempířské prvky, povrchová penetrace, dvě vrstvy štukové omítky ThermoIN a probarvená penetrace. Po natažení finální pohledové vrstvy silikátové tenkovrstvé omítky zbývalo již jen nanesení slídových flitrů, což byl požadavek Odboru památkové péče (OPP).

V přízemní části budovy byla vybroušena rozpraskaná štuková omítka, byly vytmeleny praskliny a provedena hloubková penetrace. Následovalo natažení dvou vrstev štukové omítky ThermoIN, přebroušení a nanesení probarvené penetrace, na závěr přišel nátěr silikátovou barvou dle doporučení OPP. U střešních nástaveb proběhlo opět hloubkové penetrování zdiva, osazení fasádních PVC profilů, nanesení tepelně izolační omítky ThermoumXtra ve 2cm vrstvě, následné přebroušení, oplechování atiky, nanesení probarvené penetrace a natažení finální silikátové tenkovrstvé omítky.

Ideální řešení pro majitele historických budov

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

stav po rekonstrukci

Výsledná podoba objektu po rekonstrukci je ukázkou dobře odvedené práce navzdory ztíženým podmínkám spojeným s požadavky památkářů na zachování historického rázu budovy v památkové zóně. Nová fasáda se stala ozdobou jedné z nejrušnějších částí města a další povedenou demonstrací vynikajících vlastností materiálů společnosti SATSYS Technology a.s.

Na závěr si dovolíme citovat z vyjádření majitelky, která byla spokojena jak s prací stavební firmy, tak s použitými materiály:

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

stav po rekonstrukci

„Celkovou rekonstrukci své nemovitosti jsem plánovala již delší dobu. Ve finále jsem byla velmi spokojena s osobním přístupem jednatele firmy SATSYS Technology – jako dodavatele materiálu – a majitele firmy Homestone, který mi byl velmi nápomocný při získání veškerých stavebních povolení, absolvoval se mnou i jednání na krajském a městském odboru památkové péče. Celá generální obnova fasády budovy probíhala dle domluveného harmonogramu prací a kolaudace nemovitosti proběhla ve smluvně domluveném termínu. Závěrem mohu potvrdit, že jsem velmi spokojena a po letošní docela studené zimě rozhodně vnímáme navýšení tepelného komfortu bydlení. V dřívějších letech docházelo často k silnému promrzání severní stěny budovy, což se projevovalo např. jinovatkou na stěnách v koupelnách nebo namrzáním vodních par. Ovšem tento tzv. efekt studené stěny je pro nás již minulostí.

 

Generální rekonstrukce fasády v historickém centru města Olomouce

obchod s oděvy v přízemí budovy

Všem majitelům podobných objektů, které se nacházejí v historických a památkově chráněných částech měst, a kteří nemohou nebo nechtějí použít klasický kontaktní zateplovací systém, bych tuto alternativu v podobě moderní „skleněné“ fasády rozhodně doporučila.“

Dagmar Šnýdlová, majitelka

Tel.: 608 711 408

AUTHOR

Lucie Klimentová

Administrativní pracovník

All stories by: Lucie Klimentová