Co jsou vlastně multifunkční omítky

1024 768 Lucie Klimentová

Omítka je vrchní krycí vrstva, kterou se pokrývají části stavební konstrukce a obvykle slouží jako podklad pro barevnou finální povrchovou úpravu ve formě nátěru. Omítky chrání stavební dílo před mechanickým poškozením a před nepříznivými vnějšími vlivy. Zlepšují vlastnosti stavební konstrukce – odolnosti proti účinkům vlhkosti, tepelně izolační a zvukové, požární odolnost. Barva, struktura, členitost omítky vytváří estetický dojem architektonického prostředí. Dále v tomto článku rozebereme co jsou vlastně multifunkční omítky.

Tradiční omítky se zhotovují z maltových směsí smíchaných s vodou.

Omítky můžeme rozdělit podle

  • materiálového složení maltové směsi – například vápenné, hliněné, sádrové, cementové …
  • prostředí, kde se používají – například vnitřní a venkovní
  • podle funkce omítek – například sanační, tepelně izolační, akustické, štukatérské, protipožární …
  • podle počtu vrstev – jednovrstvé, vícevrstvé …
  • podle technologie provádění – ruční, strojní

Materiálové složení maltové směsi obvykle určuje vlastnosti omítek a tím i funkci omítek. V podmínkách České republiky se do roku 2007 převážně používaly tradiční maltové směsi. Do roku
2007 zpravidla jedna konkrétní receptura maltové směsi v pečetila omítce jednu typicky převažující funkci – buď tepelně izolační nebo sanační nebo štukatérská …petr_kratochvil_9

Ke změně dochází v roce 2007, kdy společnost SATSYS Technology a.s. nabízí trhu lehčenou omítkovou směs, která se začíná vymykat dosavadním tradičním trendům. SATSYS spolu s týmem
Ústavu technologie stavebních materiálů a dílců Stavební fakulty VUT v Brně zdokonalují recepturu maltové směsi této omítky. Výsledkem je netradiční patentovaná receptura dávající omítce několik významných funkcí a vlastností najednou, což do této doby bylo téměř nemožné. Na trhu se objevuje lehčená maltová směs s jedinečnými vlastnostmi.
Omítky společnosti SATSYS Technology a.s. prošly a prochází úspěšně testem praktického použití až  do dnešních dnů. Existuje velké množství referencí.

Díky své univerzálnosti a vlastnostem omítek SATSYS můžeme tyto omítky kategorizovat jako multifunkční duální omítky (MDO).

Složení MDO (multifunkční duální omítky): – vápenný hydrát, bílý cement alternativně pucolánová pojiva, speciální plnidla, Poraver, modifikační přísady

MDO je omítka – pro vnitřní a vnější použití – vhodná pro všechny druhy stavebních podkladů – systém sanační a současně tepelně izolační – bez nutnosti používat v systému vyrovnávací omítku, podhoz, jádrovou omítku, penetraci – možno aplikovat i na vlhkých podkladech – odolná proti povětrnostním podmínkám a chemickému spadu – zamezuje vzniku povrchové kondenzace – nehořlavá (třída reakce na oheň A1) – štukatérská – akustická se zvukovým útlumem – jádrová a současně finální – funkční i jako jednovrstvá – izoluje proti vodě, z vnějšku nepropouští vodu – s protiplísňovými a antibiotickými účinky – zabraňuje výkvětům solí – vysoce difuzně otevřená („dýchá“) – pórovitost 74% – pevnější, trvanlivější a více odolná proti mrazu než běžné omítky používané pro totožný účel – vysoce odolná proti tvorbě prasklin – umožňující profylaxi u novostaveb – umožňující po 48 hodinách dokončit práci, odejít a MDO funguje – technologie umožňující vysokou produktivitu práce – jednoduchá na ruční zpracování – ruční i strojní – vyrobena z přírodních materiálů – bez klasifikace jakékoli nebezpečnosti – vytvářející příjemné klima v interiéru – spořící množství materiálu a tím logisticky výhodná – spořící transport, manipulaci, pracnost zpracování = úspora  nákladů na pořízení a nákladů na vytápění

MDO a kvalita: – výroba a řízení certifikováno podle ISO

Osobně, jsem měl možnost spolupracovat se společností SATSYS od roku 2008.
V oboru stavební chemie pracuji přes 20 let. Díky osobním zkušenostem z vlastního použití a prodeje MDO tomuto produktu věřím. Kladné reakce zákazníků včetně reakcí ze strany památkové péče mne pouze utvrdily ve kvalitě popisované MDO. Dobře provedená technologie MDO šetří finanční prostředky – úspora peněz.

Proč „multifunkční“?

Multifunkční duální omítky, na rozdíl od běžně používaných omítek, je schopna vykonávat více funkcí současně

  • sanační + tepelně izolační + štukatérská + akustický útlum + izolující proti vodě + protiplísňová + pro vnitřní použití + pro vnější použití + příznivě ovlivňující klima interiéru
  • může sloužit jako vyrovnávací, podhoz, jádrová, finální
  • drží na všech podkladech ve stavebnictví běžných

Proč název „duální“?

Multifunkční duální omítky na rozdíl od běžně používaných omítek v sobě současně kloubí dvě markantní a významné
vlastnosti stavebních hmot – sanační a tepelně izolační účinek.

  • sanační účinek na úrovni špičkových sanačních omítek – MDO splňuje a v některých překračuje požadavky na vlastnosti sanačních omítek a současně
  • tepelně izolační účinek na úrovni špičkových tepelně izolačních omítek – MDO využívá ke svému tepelně izolační hmotu zařazenou v třídě A1 reakce na oheň (nehořlavý materiál)

Zpracoval Ing. Jaroslav Zima, firma ENSAN s.r.o.

AUTHOR

Lucie Klimentová

Administrativní pracovník

All stories by: Lucie Klimentová