Monthly Archives :

Červen 2019

Rekonstrukce fasády Nový Dvůr
Vhodné řešení pro sokly a fasády starších domů
843 634 Lucie Klimentová

Hledáte vhodné řešení povrchu soklu a fasády staršího domu? Nejste nakloněni použití dnes tak rozšířených neprodyšných materiálů? Využijte omítkové směsi SATSYS Technology a.s.! 1. Stručný pohled na konstrukce starších domů…

read more