Videa

    Ukázky vlastností a aplikace materiálu

    Paropropustnost

    Nehořlavost

    Videomanuál- práce s materiálem ThermoUM

    Voděodolnost